Klub Sportowy ZDROWIE

                Dotacje z Urzędu Gminy Michałowice na rok 2019.

    Dnia 09 maja 2019 zostały podpisane umowy z Urzędem Gminy Michałowice na realizację programów
z zakresu kultury i sportu.

           Klub nasz otrzymał dotację na "KULTURĘ" w wysokości 8000 zł.
           Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztu wynajmu autokarów dla naszy grup tanecznych
           bioracych udział w konkursach 
tanecznych do 31 sierpnia 2019.

          Natomiast na "SPORT" otrzymaliśmy dotację w wysokości 13 100 zł
       
 1. "Przedszkolak" - na sportowo rosnę zdrowo   
           
dofinansowanie w kwocie 2200 zł.
         
2. "Sportowe wakacje" - letni obóz sportowy w Sarbinowie,
           
dofinansowanie w kwocie 4500 zł. dla 15 karateków po 300 zł. 
         
3. Organizacja XVI Turnieju karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice,
           
dofinansowanie w kwocie 6400 zł.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl